Gode råd for å unngå pipebrann

I løpet av et år rykker brannvesenet ut til hele 1000 pipebranner, og konsekvensene kan være fatale/enorme. Under vil vi gi deg informasjon om hvordan pipebrann oppstår, hva du bør se etter og hvordan du kan unngå at det oppstår.

Når det blir kaldt, har man det ekstra hyggelig inne med fyr i peisen, og en viktig varmekilde for mange er vedfyring. Høysesong for vedfyring er også en høysesong for pipebrann! Mange hus- og hytteeiere opplever dessverre dette.

Hvordan oppstår pipebrann?

Vi nærmer oss høysesong for pipebrann, og dette oppstår gjerne når man fyrer feil eller hvis man bruker rå ved. Dette gjør at man får blanksot i pipa. Andre grunner til pipebrann er gammelt og dårlig pipeløp, feilmontering eller dårlig trekk. Dette gjør at det ikke blir nok oppdrift i pipa, som gjør at det tar fyr.

Når det gjelder ved, er det viktig at man bruker tørr ved. Ved 17-20% fuktighet, regnes som tørr ved.

Hva gjør jeg ved pipebrann?

 1. Steng luker og ventiler til skorsteinen.
 2. Hvis brannen sprer seg til huset, må du bruke vann eller brannslukningsapparat.
 3. Du bør overlate slukkingen av selve pipebrannen til brannvesenet, men hvis de er veldig langt unna, kan du prøve å dempe brannen med et pulverapparat.

Hvordan bruker jeg et pulverapparat?

 1. Først åpner du forsiktig sotluka.
 2. Deretter styrer du slangen inn i skorsteinen.
 3. Trykk deretter på utløseren i noen sekunder.
 4. Lukk igjen luka.
 5. Gjenta dette hvis brannen tar seg opp igjen.

4 gode tips for å unngå pipebrann

 1. Husk å bruke tørr og ordentlig ved.
 2. Fyr riktig! Her må du sørge for å ha god trekk til det blir ordentlig fyr, og regulere trekk til det brenner med rolige flammer.
 3. Ikke glem å holde pipa i orden. Her må du legge merke til sprekker og andre spesielle tegn. Hvis pipa lukter surt, kan det også være et tegn på at det har vært pipebrann.
 4. Skal du ha ny pipe eller ildsted? Bruk fagfolk!

Hvordan fyrer jeg riktig?

Nyere ovner bruker mindre ved enn gamle ovner og grunnen til det er at de nye ovnene har en helt ny brennteknologi. Det er mange som fortsatt fyller opp ovnene og struper igjen slik som man gjorde før, men for å redusere varmebelastningen i pipa skal du nå bruke mindre ved. Det var vanlig å legge alt mulig i ovnen før, så derfor er det viktig å holde seg oppdatert på hva som skal legges i ovnen og ikke. Du skal f.eks. ikke legge melkekartonger, avispapir og diverse søppel i ovnen.

Tidligere fyrte man opp fra bunnen, men nå skal du fyre opp fra toppen. Her skal du da bruke de største vedkubbene nederst og opptenningsved på toppen. Du kan bruke tennposer eller opptenningsbriketter øverst, men små og tørre fliser gjør også samme nytten. Bare unngå avispapiret!

Du må også være sikker på at pipa er i orden for å unngå pipebrann. Det finnes mange feilmonteringer i forbindelse med oppussing, der det f.eks. er feil avstand fra pipa til brennbart materiale. Dette er noe som er spesielt risikabelt i eldre hus da eldre treverk kan selvantenne ved 70 celsius hvis man får overopphetet pipe. Det kan gå så langt at hus i ytterste konsekvens brenner ned til grunnen på grunn av pipebrann.

Fjern sot og reduser sotdannelse og pipebrann

Tolmer Avsotning vil hjelpe deg med å fjerne sot og redusere sotdannelse i ildsted og pipe.

Hvordan fungerer avsotning?

 1. Fyll ved i ovnen.
 2. Legg på 2 pakker med avsotning.
 3. Fyr deretter opp.

Ved å gjøre dette, vil det oppstå en kjemisk reaksjon og faren for pipebrann reduseres betraktelig, og skorsteinen blir klar for bruk. Hyppighet på avsotning vurderes ette behov. Vi anbefaler avsotning ved hver 4-5 fyring da dette sparer energi og beskytter miljøet.

Kjøp Tolmer Avsotning porsjonspk. 5x50gr under:

Kan vi hjelpe deg?

Vi vektlegger servicegrad, kvalitet, leveringsdyktighet og videreutvikling av vårt sortiment for å alltid være en foretrukket leverandør. Vi har også løsninger for blant annet skorsteinsrehabilitering. Kontakt oss her!