Morsø 2B Classic

Varenummer: 64209421

 


Morsø 2B Classic:


På begynnelsen av 1930-tallet laget skulptøren Constantin Sørensen denne imponerende strålingsovnen med Morsøs velkjente dekorasjoner med ekorn og ekeløv. 


Da som nå, er det stor ettersprørsel etter 2B Classic, og med den nesten majestetiske framtoningen, er ovnen perfekt for herskapsboliger og storgårdsstuer.


Ovnen utmerker seg ved at den har et brennkammer som kan ta ekstra lange vedkubber - helt opp til 45cm.


Den er fullstendig oppdatert på forbrenningsteknologien, og den kan leve opp til nåtidens strenge miljøkrav.


Varmer opp 90-150 m²          Svanemerket


Teknisk info   I   Målskisse   I   Manual   I   Datablad

Antall: