×
Tilbake til Kjekt å vite

Slik tenner du opp

Filters

Se video for hvordan man tenner opp i Fornoen:

Opptenning og fyringsteknikk:

Bak et hvert suksessfullt bål ligger det et godt glødelag. Det dannes hurtigt ved å tenne opp med 2-4 bunter med Tolmer’s Naturlig opptenningstreull(eventuelt tennbriketter) under 1-2 kg tørr ved i midten av ildstedet. Veden stables på kryss og tvers over treullen. Du kan benytte blåserøret, som er innbygget i Morsø Askeskraper, til å blåse på glørne og dermed sette bålet ekstra i gang. Når opptenningsbålet er brent helt ned, fordeles det ut over et areal tilsvarende den midterste stenen og legg deretter på mere ved. For å klargjøre ovnen hurtig til pizzabaking er det en fordel å benytte fint klyvd ved. Når bålet igjen har brent ned, gjentas punktet ovenfor, til man har glør nok til å dekke nesten hele ovnens bunn. Hver gang utvides det arealet som er dekket av glør og dermed kan men legge på mere ved. For å unngå og brenne seg er det en god idé å benytte tang til å plassere veden i ovnen. F.eks. Morsø Ildtang som er spesilet utviklet til Morsø Forno. Ved opptenning med parafinholdige briketter eller poser kan man benytte en klyvd trekjevle som underlag. Dermed unngår man at parfinen smleter ned i bakeplaten. Vi anbefaler å bruke Tolmer’s Naturlig opptenningstreull som er 100% naturlig – består utelukkende av naturlige produkter. Den tenner lett opp og er perfekt til grillen da den ikke ødelegger grillsmaken og er luktfri.

Bruk riktig ved:

Det skal alltid anvendes tørt, rent og ubehandlet ved i ovnen.
Veden bør lagres under tak på et tørt og luftig sted i minst 1 år og helst 2 år. Treet bør klyves hurtigst mulig etter fellingen hvis det skal tørkes raskt. Veden kan anvendes når fuktigheten er uner 20%. Bruk aldri drivved, da det som regel er meget saltholdig, og dermed kan ødelegge ovnen. Impregnert og malt tre samt sponplater, utgir giftig røk og damp og må derfor ikke brukes som ved. Furu og andre harpiksholdige tresorter utvikler gifitge gasser uner brenning og bør derfor ikke benyttes i forbindelse med matlaging. Under oppvarming og avkjøling kan ovnen avgi noen knirkelyder, som skyldes den store temperaturforskjellen materialet utsettes for.

Pizzabaking:

Til pizzabaking skal stenen være meget varm, og samtidig skal det være levende flammer, som løper opp av ovnens innside. For å varme stenen godt opp anbefales det å følge framgangsmåten som er beskrevet i avsnittet «Opptenning og fyringsteknikk» ovenfor. Avhengig av været, og hvor kraftig du fyrer, kan ovnen være klar i løpet av 30-60 minutter. Optimal temperatur på stenen, hvor du baker pizzaen, skal være 250-300 °C, og temperaturen inni ovnen skal være over 500°C. Når ovnen er klar, ryddes et område i midten av ovnen med askeskrapen. Eventuelt løs aske kan blåses vekk med blåserøret i Morsø Askesrape. Pizzaen plasseres direkte på bakestenene og dreies med korte intervaller, for en jevn baking. Etter få minutter har du en lekker nybakt pizza.