Tolmer Vision Stålpipe

Enkle og fleksible pipeløsninger for hus og hytter.

 • Plassér ildstedet hvor som helst i din bolig
 • Passer til alle ildsteder og monteringer
 • Flere farger og dimensjoner
 • Rund og firkantet løsning over tak
 • Trygg og enkel montering
 • Kan monteres inntil 5 cm fra brennbart materiale
 • Diskret og slankt utseende uten låsebånd
 • Mulighet for flere ildsteder per pipe
 • Gir godt miljø og god fyringsøkonomi
Se pipeprodukter Beregn din pipe på nett

Kvalitet i hver detalj

Tolmer Vision stålskorstein

Et moderne ildsted er avhengig av skorsteinens konstruksjon. For at ildstedet skal fungere optimalt, kreves det en skorstein med riktig dimensjon, materialvalg og teknisk løsning. Tolmer Vision oppfyller både dagens og morgendagens krav.

Vår stålskorstein holder høy kvalitet og vi gir deg 25 års materialgaranti. Den er konstruert for å tåle tøffe påvirkninger fra røkgasser, vær og vind.

Vi leverer også stålskorstein med en innebygget luftekanal. Det er særlig aktuelt i nye lavenergihus.

Tolmer Vision Stålskorstein er CE-merket og tilfredstiller alle relevante standarder.

Komplette pakkeløsninger

Vi tilbyr følgende komplette pipepakker som består av alle produktene du behøver for å bygge din Tolmer Vision stålpipe:

Klikk på en av pakkene for å lese mer.

Visste du at

Med en stålskorstein kan du sette en ovn på steder hvor man tidligere ikke tenkte at det var mulig.

– Tidligere var det vanlig å bygge en elementpipe midt i huset. Da blir du tvunget til å plassere ildstedet på et gitt sted, men en stålpipe kan vinkles og plasseres der du vil. Du kan ha en stålskorstein ut av yttervegg i 1. etasje og en annen stålskorstein opp igjennom tak i 2. etasje om ønskelig. I tillegg tar stålskorsteiner mindre plass og kan plasseres relativt nært brennbart materiale.

Produkter til Tolmer Vision Stålpipe

Hos oss finner du alle komponenter og produkter du trenger til din stålpipe. I tillegg til enkeltprodukter kan du få kjøpt pakkeløsninger som inneholder alt du trenger.

Se pipeprodukter

Pipekalkulator på nett

Bruk vårt nettbaserte beregningsprogram til å finne ut hvilke produkter du behøver til din pipe. Programmet er enkelt å bruke for alle, alt du behøver er mål på hus eller hytte.

Beregn din pipe

Trenger du hjelp?

Ikke nøl med å kontakte oss med spørsmål om stålpipe til ditt hus eller hytte. Med over 40 års erfaring innen varmebransjen føler vi oss trygge på at vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Ofte stilte spørsmål om stålpiper

Hva er fordelen med stålskorstein kontra elementskorstein?

Stålskorsteiner blir ofte valgt i nye bygg fordi den er plassbesparende og tillater en mer fleksibel montering.

Den brukes ofte på eldre boliger også. Fordelen med stålskorsteiner er at man kan fyre opp i ildstedet rett etter at stålskorsteinen er installert.

Når og hvor skal man bruke uisolert, halvisolert og helisolert pipe?

Hva slags stålpipe du trenger akkurat hos deg, avhenger av hva slags ildsted du skal bruke og hva slags bolig du har.

På standard stålskorstein (uten integrert tilluftskanal) kan man velge mellom 3 varianter.

 • Uisolert start kan kun brukes i det rommet som ildstedet står. Man får litt ekstra varme, og en mindre diameter utvendig. Ved valg av denne løsningen, må man mest sannsynlig sette opp en brannmur i bakkant. Det uisolerte røret krever 300 mm til brennbart materiale.
 • Halvisolert start kan kun brukes i det rommet som ildstedet står.
  Den er slank og diskrèt med 32,5 mm isolasjon som utgjør en utvendig diameter på 215 mm. Halvisolerte moduler krever 50 mm avstand til brennbart materiale. Om ønskelig kan man skjule overgangen fra halv- til helisolert i etasjeskillet.
 • Helisolert start gir symmetri med samme diameter fra bunn til topp. Den har 50 mm isolasjon og har en utvendig diameter på 250 mm. Krever 50 mm avstand til brennbart materiale.
Hva er en ventilert stålpipe og når trenger man det?

En ventilert stålskorstein med integrert tilluftskanal sørger for at ildstedet får nok forbrenningsluft. Lufta forsynes gjennom en egen kanal ifra toppen av stålskorstein, og ned til ildstedet. Behovet for en slik skorstein kom ved stadig skjerpede krav innenfor byggeforskriftene, som gjør at boligene bygges tettere enn før. Alle ildsteder som installeres i TEK10 – TEK17 byggeforskriftene og passiv hus må sørge for egen forsyning av forbrenningsluft til ildstedet.

Er ventilert stålpipe og stålpipe med tilluft det samme?

Ventilert stålpipe og stålpipe med tilluft er det samme. Begge leverer forbrenningsluft til ovnen i en integrert kanal ifra pipa.

Kan du bruke stålpipe i TEK10, TEK17 eller passivhus?

Det kan man, men ildstedet må ha egen forsyning av forbrenningsluft til ildstedet. Fra en stålpipe med integrert tilluftskanal, eller en egen kanal gjennom gulv eller vegg.

Hvilke diametere/tverrsnitt finnes på stålpipe?

Diameter på stålpipe kan leveres fra 100ø-300ø. 150ø og 200ø lagerføres.

Hvordan vet jeg hvilken diameter/tverrsnitt jeg skal ha på pipen?

Tverrsnittet på skorstein må minimum være like stor som røykuttaket på ildstedet, hvis mindre bør dette avklares med produsent av ildstedet.

Kan jeg plassere pipen hvor jeg vil i huset?

Stålskorstein kan plasseres omtrent hvor som helst, rett opp eller ut gjennom vegg. Hvis man treffer på hindringer, som teknisk bærende elementer eller gradrenner, bør det avklares av en teknisk fagmann på området.

Tar det lang tid å installere en stålpipe?

Alt ifra en dag eller to, det kommer an på hvilket ildsted og størrelse på skorstein.

Kan man ha flere ildsteder på samme pipe?

På standard pipe kan det installeres flere ildsteder, ventilert kun 1 ildsted.

Kan man ha stålpipe på åpen peis/grue?

Det kan man. Diameter og type installasjon bør løses i hvert enkelt tilfelle.

Hvem kan montere stålpipe?

Det stilles ingen formelle krav til hvem som kan montere stålpipe, eventuelt kontakt ditt lokale feiervesen.

Er det søknadspliktig å sette opp stålpipe?

Når skorsteinen (element eller stålskorstein) og ildsted monteres samtidig vil både ildsted og skorstein være søknadspliktig som et komplett fyringsanlegg.

Er en stålpipe like trygg som en elementskorstein?

Om montert riktig, så er den like sikker.

Hvis man har hatt pipebrann, hva gjør man da?

Om en pipebrann skulle oppstå, må det lokale feievesen kontrollere pipen før videre bruk.

Kontroller tilstøtende konstruksjoner og materialer for eventuelle skader.

Hvilke opplysninger trenger man for å lage et tilbud på stålpipe?
 • Type montering, Type ovn, Toppmontert eller Bakmontert, Tilkoblingshøyde (høyde til røkuttak på ovn).
 • Installasjonsløsning, antall etasjer, innvendig takhøyde, mønehøyde, takvinkel (utvendig), Innvendig takvinkel, avstand fra møne til senter pipe.
 • Type tak (singel, takstein osv.)
 • Takbeslag: Rundt eller firkantet.

Fant du ikke svar på spørsmålet ditt? Ta kontakt med oss her.

Om Tolmer

Tolmer AS ble etablert i 1979 og er en ledende leverandør av røkrør og tilbehør til varmebransjen.