Visste du dette om skorsteinsrehabilitering?

Har feieren funnet feil eller mangler som kan føre til brann? Og har du fått fyringsforbud og er usikker på hva du skal gjøre? Det kan faktisk være brannfarlig med skorstein som har mangler eller som er defekt, og du kan risikere skorsteinsbrann. Den vil også gi dårlig trekk ved opptenning og gjøre det vanskelig å fyre på riktig måte. En skorsteinsrehabilitering vil gi deg økt sikkerhet, bedre fyringsøkonomi og et renere miljø. Tolmer’s skorsteinsrehabilitering oppgraderer din gamle pipe slik at den tilfredsstiller dagens krav.

Hva er skorsteinsrehabilitering?

Rehabiliteringen er et relativt lite inngrep og mesteparten av monteringen foregår på utsiden av huset, slik at du får en renslig og effektiv rehabilitering av din skorstein. Det starter gjerne med en befaring og tilstandsvurdering i forveien, og det hele vil bli gjennomført i løpet av én arbeidsdag. Tolmer har et reparasjonssystem som rehabiliterer på en skånsom måte. De som bor i huset, vil unngå å måtte flytte ut eller gjøre noen større tiltak i forveien.

Typiske tegn på at skorstein trenger rehabilitering

  1. Noen av de vanligste feilene man finner i en pipe er sprekker og kondensskader. Sprekker oppstår gjerne grunnet for høye røykgasstemperaturer, og kondensskader skyldes som regel for stort tverrsnitt innvendig i skorsteinen.
  2. Et annet problem kan være at røykgasstemperaturen er sunket til under duggpunktnivå, som fører til at fukt samt aggressive stoffer i røykgassen tærer opp skorsteinen fra innsiden. Hvis det ikke gjøres noe med dette raskt, vil skaden bli mer omfattende. Det vil oppstå lekkasjer som vil dra med seg andre driftsvilkår for fyringsanlegget enn hva man hadde sett for seg. Stabiliteten på skorsteinen kan bli dårligere, og risikoen for påvirkning av de helseskadelige gassene øker, sammen med miljøforstyrrelser og brannrisiko.
  3. Forvitring over tid vil gjøre sitt til at skorsteiner må utbedres. Vær og vind vil også slite på skorsteinen. Skorstein som har vært utsatt for værpåkjenninger over mange år, vil få sine skader. Da oppstillingsvilkårene er forandret, vil skorstein som ble oppsatt for flere år tilbake ikke nødvendigvis være lovlig etter dagens krav. Ny forskning og erfaring viser at blant annet teglskorstein som er oppstilt ved siden av treverk er ganske så brannfarlig. Dette var vanlig for noen få år tilbake, men er ikke lovlig den dag i dag. For å unngå brann, skal disse skorsteinene i følge loven rehabiliteres.
  4. Når det kommer til feiloppsatte skorsteiner og ildsteder, utgjør disse en risiko for brann, og antall feilmonteringer er litt for høye. Hovedvekten for boligbranner forårsaket av skorstein og ildsted er grunnet feilmonteringer.

Video: Slik utføres skorsteinsrehabilitering – følg oss ute på oppdrag:

Kan vi hjelpe deg?

Vi vektlegger servicegrad, kvalitet, leveringsdyktighet og videreutvikling av vårt sortiment for å alltid være en foretrukket leverandør. Vi har også løsninger for blant annet skorsteinsrehabilitering. Kontakt oss her!